Om noe er ødelagt i EPB modulen, er det høyst sannsynlig dette du trenger: https://www.island-4x4.co.uk/handbrake-cable-module-actuator-park-brake-gear-lr019223-snf500150-lr072318-p-36800.html