Jump to content
LRforum

130, 2009, på Finn


Recommended Posts

Kjenner ikke til bilen men den har mye kostbar utstyr på seg. Felgene, vinsjen, takstativet, kalesjen.. lav km. Synd det kun er bare 2 seter. Teit å ha en dobbelkabiner med to seter. Kan man fortsatt sette inn bakseter gratis når bilen er mer enn 10 år gammel?

Link to post
Share on other sites

ja, heldigvis har jeg bare behov for 2 seter per d.d. og fordelen med dobbeltkabiner selv uten bakseter er når en passerer 190 cm :)

 

Nei, det kan man ikke, mener endringen kom 1.1.2014. Det medfører at bruksfradraget i engangsavgiften er på 78% etter 10 år. Eks. en defender koster 100 000 kr mer som personbil enn som varebil den 1.1.2014. den 1.1.2024 vil det da koste 22 000 å sette inn seter (hvis jeg har forstått det riktig). 95% på biler med alder over 28 år. Se Forskrift om engangsavgift på motorvogner § 3-3 for fullstendig liste. 

 

Alternativt kan en prøve seg på § 3-4 tredje ledd: 

"I engangsavgiften som fastsettes etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2, gjøres fradrag for det forholdstall som fremkommer ved å sammenholde motorvognens verdi som ny her i landet (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med verdien motorvognen har som brukt. Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser på det norske markedet. Skattedirektoratet fastsetter hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Det kan gjøres sjablongmessige fradrag/tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som vesentlig avviker fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi." ikke akkurat klartspråk men....

 

Dette er vel noe av det som gjør denne bilen mindre ettertraktet. 

Link to post
Share on other sites
3 timer siden, Rattatta74 skrev:

Kjenner ikke til bilen men den har mye kostbar utstyr på seg. Felgene, vinsjen, takstativet, kalesjen.. lav km. Synd det kun er bare 2 seter. Teit å ha en dobbelkabiner med to seter. Kan man fortsatt sette inn bakseter gratis når bilen er mer enn 10 år gammel?

 

Gitt at denne aktuelle bilen ble registrert som varebil før 1.1.2014 kan du sette seter inn uten avgifter på det tidspunkt bilen bikker 10 år (fra første gangs registreringsdato).  B)

Link to post
Share on other sites

ja, hadde vært fint om det var registrert 6 dager tidligere. har sinnsykt mye å si på avgiftene. mener forskjellen er på nesten 800 000, så selv når det bare er 10% igjen vil det utgjøre 80 000 på en haugammel bil....det kan jo ikke være hensiktsmessig fra statens side...

 

men det hele kommer jo ann på hva han skal ha for bilen.

 

 

Link to post
Share on other sites

Regelendringa ift ombygging kom frå mai 2014. Bilar regga i Norge før den går på 10 års regel. Fin kalkulator hos skatteetaten.   

 

Fallgruve i dette viss ein planlegger å bygge om "om nokre år når det er litt billegare" er at fradraget som auker år for år bereknast frå den avgiften bilen ville generert den dagen du vil bygge om.  Vanskelig?  

 

Eksempel- dagens avgiftssystem straffer co2 mykje hardere enn før. Min 2006 D3 kosta i 2015 9år gamal 17' å bygge om. I 2016 kosta det 25' å bygge om ein 9år gamal D3. Samme regel, men avgiftsgrunnlaget var stige. I år trur eg (lenge siden eg sjekka ) det koster over 30' å sette seter i ein 9 år gamal D3.  

 

Altså - prisen for å sette inn bakseter blir sannsynligvis ein heil del  dyrere enn det du trur om nokre år. (Iallefall sålenge staten vil ha ned gjennomsnittleg co2 utslepp frå nye biler). Til det blir heilt gratis - etter 10 eller 30 år. 

Link to post
Share on other sites

Dagens andakt:

--------------------------------------------------------------

§ 5-3. Beregning av tilleggsavgift for motorvogner som er registrert i Norge før 1. januar 2014

Ved beregning av tilleggsavgift ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag etter § 5-2, skal det for motorvogn som er registrert i Norge før 1. januar 2014 gjøres fradrag i utregnet avgift etter følgende satser:

Registreringstid over 1 år: 15 pst.

Registreringstid over 2 år: 30 pst.

Registreringstid over 3 år: 45 pst.

Registreringstid over 4 år: 55 pst.

Registreringstid over 5 år: 65 pst.

Registreringstid over 6 år: 75 pst.

Registreringstid over 7 år: 85 pst.

Registreringstid over 8 år: 90 pst.

Registreringstid over 9 år: 95 pst.

For motorvogn med mer enn 10 års registreringstid skal det ikke beregnes tilleggsavgift. 26

For motorvogn som har vært registrert i utlandet før første gangs registrering i Norge (bruktimportert), skal tilleggsavgiften ved endring av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag utgjøre differansen mellom tidligere innbetalt avgift og den avgift den endrede motorvogn ville utløst etter reglene som gjaldt da motorvognen ble registrert i Norge for første gang. I dette beløpet gjøres det så fradrag etter satsene i første ledd. 

Registreringstiden etter § 5-3 regnes fra tidspunktet for første gangs registrering i Norge og frem til tidspunktet for endringen av avgiftsmessig status eller avgiftsmessig grunnlag.

----------------------------------------------------------------

 

Les mer her: http://www.skatteetaten.no/globalassets/saravgifter/avgiftsrundskriv/2017-engangsavgift.pdf

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Kjøretøy registrert i Norge FRA OG MED 1. januar 2014  - sjå side 77 i denne blekka (for dei som ikkje kjem inn på lovdata PRO) http://www.skatteetaten.no/globalassets/saravgifter/avgiftsrundskriv/arsrundskriv-engangsavgift-2016.pdf

 Så, Lafterolf du har rett - 10 års regel kun for bilar 1.gongs registrert i Noreg før 1/1-2014.    Min antaking om mai altså feil. 
Noko nytt eg lærte og av denne blekka - for bruktbilar registrert i noreg som varebil kl2  etter 1/1-2014  er det opprinneleg reg.dato (uavhengig av kva land) som tek. "Straffa" for bruktimporterte varebiler (reg. i norge frå 1/1-2014) er altså vekke - og det var vel ein nødvendig EØS tilpassing for å unngå forskjellsbehandling og bedre flyt av varer. 

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...