Jump to content

Registration Terms

For å kunne registrere deg som bruker av LRforum.com, må du ha lest og godkjent forumreglene. Det er link til siden i fra toppen av forumet, se "Om LRforum", eller http://www.lrforum.com/articles/00003/index.htm

Her følger et utdrag:

Diskusjonsforumet

Det er mulig å lese forumet uten å registrere seg, men for å kunne delta og poste, må du gjennom en enkel, automatisert registreringsprosedyre. Vi vil oppfordre deg til å bruke ditt fulle navn ved registreringen, evt. oppgi fullt navn i din profil. Sett firmanavn/logo i signaturen for å flagge tilhørighet til firma om firmaet har interesser i tilknytning til Land Rover eller bilbransjen. Vi ønsker at alle skal spille med åpne kort om hvem de er.

For å kunne høste av andres kunnskap, må man dele av sin egen kunnskap – ved å skrive tilsvar på spørsmål, ved å skrive artikler, fortelle om turer man har kjørt, ved å hjelpe ”venner i nøden”, ved å hjelpe til å holde en god og konstruktiv stemning i diskusjoner, osv.

Vanlige regler for ytringsfrihet gjelder på diskusjonsforumet. Trakassering, injurierende uttalelser, blasfemi, pornografi o.l. blir ikke tolerert og vil bli sensurert i den grad moderatorer blir oppmerksomme på forholdet. Vi henstiller til alle å utøve normal folkeskikk. Politiske diskusjoner og meningsytringer bør unngås.
Medarbeiderne i Land Rover Forum kan ikke ta ansvar for innhold i innlegg på diskusjonsforumet, men vi er forpliktet til å utøve vårt ansvar som moderatorer i den grad vi blir gjort oppmerksomme på regelbrudd eller vi oppdager det selv.

Ved omtale av firmaer skal ikke personer ansatt i firmaet nevnes ved navn.

Tenk over at "bordet fanger" før du poster.

Hvem kan bruke forumet:
Land Rover Forum er åpent for alle som vil bidra på en konstruktiv måte i dyrking av vår felles lidenskap. Dette inkluderer deleleverandører, verksteder, forhandlere osv.
Vi ønsker dog ikke at firmaer, deleleverandører eller lignende skal bruke Land Rover Forum som gratis annonseplass. Andre forum har svært strikte regler på området, der man går så langt at firmanavn ikke er tillatt i postinger. Land Rover Forum ønsker ikke en slik praksis, og vil derfor i størst mulig grad overlate til posterne selv å avgjøre hva som er gratis reklame, og hva som ikke er det.
Om du representerer en næringsvirksomhet, ber vi deg forsøke å være litt forsiktig med hva du skriver i dine postinger, slik at forumdiskusjoner ikke framstår som gratis annonsering for deg eller dine produkter. Vi er alle takknemlig for konstruktive bidrag og hjelp, men tenk over om ditt svar kan tolkes som utidig reklame.
Grensegangen her vil ofte være vanskelig, så vi ber om din forståelse for prinsippet og for at du kan komme til å få en personlig melding fra moderator om å være mer forsiktig i posting en annen gang – og/eller at deler av din posting kan bli slettet. Ingen blir svartelistet eller uglesett e.l. for å trå litt feil en gang eller to - vi ønsker at alle bruker sin egen vurderingsevne, så vi regner med at slikt går seg til på en helt uproblematisk og ubyråkratisk måte!

Helt konkrete regler ser du nedenfor.

Regler for bruk av Land Rover Forum (LRF) diskusjonsforum

*
For å kunne poste innlegg må man være registrert bruker. Bruk helst eget navn som brukernavn. Du må oppgi en gyldig epostadresse ved registering.
*
Du er personlig ansvarlig for innholdet i innleggene du publiserer, og vil holde LRF skadesløs for ethvert eventuelt krav fra tredjeperson som følge av dine debattinnlegg.
*
LRF sitt ansvar for forumets innhold som tjenesteyter reguleres av Ehandelsloven. Loven gir oss rett og plikt til å redigere innholdet i eller slette poster når vi selv blir eller gjøres oppmerksomme på ulovligheter og regelbrudd av andre. Dette må respekteres.
*
Det er ikke tillatt å trakassere meddebattanter eller tredjeperson. Diskuter sak, ikke person! Det tillates derfor ikke å nevne navn på personer ansatt i firmaer uansett om det er i positiv eller negativ sammenheng.
*
Du kan ikke skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, være ærekrenkende, rasistisk, truende, obskønt, pornografisk eller på annen måte er i strid med norsk lov.
*
Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler. Du kan ikke kopiere artikler som er publisert i andre medier. Du kan imidlertid sitere korte utdrag, men da med tydelig referanse til hvor artikkelen har vært publisert og hvem som har skrevet den.
*
Du forplikter deg til ikke å krenke privatlivets fred.
*
Gjentatte postinger av samme innlegg, såkalt "spamming", forsøk på å avspore debatten, eller andre forsøk på å ødelegge debatten er ikke tillatt.
*
Hold en saklig tone i dine innlegg.
*
Innlegg må skrives på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Andre språk tillates i den internasjonale seksjonen.
*
LRFs diskusjonsforum kan kun brukes på en ikke-kommersiell måte. Det er ikke tillatt å poste innlegg som inneholder reklame for egen virksomhet, forsøk på å selge produkter, verving til organisasjoner og lignende. Omtale av firmaer og/eller produkter man ikke har egen næringsinteresse i er tillatt.
Privatpersoner kan selge og kjøpe hele biler og deler under Selges og Kjøpes seksjonene.
*
LRF forbeholder seg retten til på et hvilket som helst tidspunkt å redigere eller slette innlegg vi mener er i strid med våre regler. Videre forbeholder vi oss retten til, uten forvarsel, å nekte brukere vi mener ikke overholder grunnreglene, adgang til å poste nye innlegg i diskusjonsforumene. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne eller flytte innlegg som ikke holder seg til temaet i den debattgruppen det er postet i.
*
LRF tillater ikke innlegg som er trakasserende, bevisst sprer usannheter eller som på annen måte vil oppfattes som upassende. Søk å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Debatten blir bedre uten nedsettende kommentarer om andre.
*
Administrator og moderatorer i LRF vil ikke kunne føre kontinuerlig oppsyn med hva som postes på forumet og er i følge Ehandelsloven heller ikke forpliktet til dette. Vi henstiller til alle brukere om å følge ovennevnte regler. Om du kommer over innlegg som du mener bryter med våre regler og/eller norsk lov er det din plikt som bruker/leser å varsle LRF på epostadressen moderator@lrforum.com slik at vi kan ta nødvendige skritt.

×
×
  • Create New...